Cytat z Kopernika

„A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko co piękne?”

Mikołaj Kopernik

(1473-1543)

Reklamy